Protiv Moaba

Protiv MoabaUredi

  • 15 1 Proglas o Moabu.
U noći kad on bi
zgažen,
Ar-Moab je bio uništen.
U noći kad on bijaše zga-
žen,
Kir-Moab[107]. bijaše uništen.
  • 2 Uspinje se u Hram, u Divon[108],
na *visoka mjesta za tu
plakati.
Na Nebo i Madabu,
Moab se se žali.
Sve su glave obrijane,
sve su brade podrezane[109].
  • 3 Na ulicama, ogrće se *vreća.
Na krovovima i na Trgovima,
sav se svijet žali
i lije suze.
  • 4 Hešbon i Eleale puštaju
krikove,
čuje ih se sve do Jahasa[110].
Također i vojnici Moabovi
prave graju
i njihova je duša bez smjelosti.
  • 5 Moje srce jeca nad Moabom:
Ima pobjeglih sve do Soara,
Eglat-Šelišija.
Obala Luhita, njome se
uspinje plačući
i jedan razdirući krik, budi
cestu iz Horonaima[111].
  • 6 Vode Nimrima[112] su pos-
tale jedno pusto mjesto.
Trava se sasušila, ona ne niče
više,
nema više zelenila.
  • 7 A dobra kojima još oni
raspolažu,
oni ih nose s one strane
potoka Saulovih[113].
  • 8 Krikovi su obišli sve
područje Moaba,
žalopojke idu sve do
Eglaima,
one pristižu sve do
bunara Elimovih[114].
pune krvi,
također dodaću ja nesrećama
Divona
lava protiv preživjelih
Moabovih,
protiv onih koji će ostati u
zemlji.