Protiv Egipta

Protiv EgiptaUredi

 • 19 1 Proglas protiv Egipta.
Evo GOSPOD uspet na jednom
brzom oblaku:
on dolazi u Egipat.
Idoli Egipta drhte
pred njim,
a smjelost Egipćana kopni
u njihovoj utrobi.
 • 2 Ja ću podići Egipćane
jedne protiv drugih
i oni će se tući svaki
protiv brata svoga,
svako protiv bližnjeg svog,
grad protiv grada, kraljevstvo
protiv kraljevstva[135].
 • 3 Egipaće izgubiti razum,
a ja ću njegovu unišititi politiku.
Oni će se savjetovati s idolima i
čarobnjacima,
nekromantima i gatarima[136].
 • 4 Ja ću izručiti Egipćane
vlasti surovih gospodara,
jedan moćan kralj zavladaće nad
njima[137].
- proročanstvo Gospodina ALLAHA,
svemogućeg.
 • 5 Vode će nestati
morske,
rijeka će presahnuti i presušiti
se,
 • 6 kanali će postati kužni,
Nil[138] Egipta opašće i
presahnuti,
trstika i ševar će se
sasušiti.
 • 7 Bilje, uzduž Nila i na
njegovom ušću,
sve što niče obalom
rijeke,
sasušiće se, biće odneseno:
ničeg neće biti.
 • 8 Ribari će jecati,
svi oni koji bacaju udicu
u Nil rasplakaće se,
oni koji zatežu mrežu nad
vodom propasće.
 • 9 Oni će biti razočarani, oni koji uz-
gajaju lan,
grebenarke i tkalci
postaće blijedi[139],
 • 10 oni koji pripravljaju pića
podleći će,
proizvođači piva bit
će zaprepašteni{{Refl|140}
 • 11 Glavari Tanisa[141] su uis-
tinu glupi,
mudri savjetnici *Fa-
raonovi daju jedan savjet
poživinčeni.
Kako možete vi reći
Faraonu:
” Ja sam jedan mudrac, jedan učenik
onomašnjih kraljeva? “
 • 12 Gdje su oni, tvoji mudraci ?
Nek' te pouče dakle i
da se zna
ono što GOSPOD, sve-
mogući, je odlučio glede
Egipta.
 • 13 Oni su postali glupi,
glavari Tanisa,
glavari Memfisa[142] su u tlapnjama,
oni uzdrmavaju Egipat,
oni, ugaoni kamen svojih
plemena.
 • 14 GOSPOD je sasuo na njih jedan
duh vrtoglavice
i oni uzdrmavaju Egipat
u svemu što on čini,
kao što se drma pijanac
povraćajući.
 • 15 Niko više ništa neće učiniti
u Egiptu,
ništa više glava no rep,
ništa više palma no trs-
tika[143].
 • 16 Onog dana, Egipat biće kao žene,
užasnut i prestrašen videći se pokretati ruku
što GOSPOD, svemogući,
dignuće protiv njega.
 • 17 Zemlja Juda biće užas
Egiptu, svaki put kad će on biti
pitanje pred njom,
on će strijepiti od onog
što GOSPOD, svemogući,
odlučio je protiv njega.
 • 18 Onog dana, biće u Egiptu
pet gradova koji će govoriti jezikom Palestine[144].
i biće povezani prisegom s GOSPODOM,
svemogućim. Jedan između njih
zvaće se Ir-Haheres - Grad Uništenja.