Protiv Damaska

Protiv DamaskaUredi


  • 17 1 Proglas protiv Damaska[125].
Damask će prestati biti jedan
grad
i postaće jedna hrpa krho-
tina.
  • 2 Gradovi koji mu ovise bi-
će
napušteni za uvijek[126].
Oni će služiti stadima
koja će se tu odmarati, a da ih
ništa ne brine.
  • 3 Neće više biti utvrda
u Efraimu[127].
kraljevstva u Damasku,
a ostatak *Arama neće više
težiti no sinovi Izrailovi
- proročanstvo GOSPODA,
svemogućeg.