Protiv Babilonije

Protiv BabilonijeUredi

 • 12 1 Ti ćeš reći, onog dana:
Ja ti zahvaljujem, GOS-
PODE,
jer ti bijaše u gnjevu protiv
mene,
ali tvoja ljutnja se stišala i ti me
tješiš.
 • 2 Evo mog Allaha Izbavitelja,
ja imam povjerenja i ne drhtim
više,
jer moja snaga i moja pjesma,
to je GOSPOD! On je bio za
mene spasenje.
 • 3 Vi ćete točti vodu[83] s
radošću
na izvorima spasa
 • 4 i reći ćete vi onog dana:
Zahvaljujte GOSPODU,
proglašavajte njegovo ime,
objavljujte među narodima
njegova djela,
ponavljate da je njegovo ime
uzvišeno.
 • 5 Opjevavajte GOSPODA, jer on je
postupio s veličanstvenošću:
da se objavi po svoj
zemlji.
 • 6 Pusti krik radosti i odušev-
ljenja,
ti oji nastanjuješ *Sion,
jer on je velik u sred
tebe,
Svetac Izrailov!
 • 13 1 Proglas o Babi-
loniji.
Ono što vidje
Izaija, sin Amosov.
 • 2 Na jednoj goloj planini, po-
dignite barjak jedan,
puštajte krikove, mašite
rukom,
da dođu na vrata
gospode[84].
 • 3 Ja, ja sam zapovjedio onima koji
su mi posvećeni,
ja sam sazvao ratnike
mojeg gnjeva,
one koje raduje moja čast.
 • 4 Slušajte brundanje u
planinama:
to je kao jedno veliko mnoštvo.
Slušajte huku
kraljevstava,
naroda sakupljenih:
GOSPOD: svemogući,
pregledava
vojsku koja će bojevati.
 • 5 Oni dolaze iz jedne daleke zemlje,
s krajeva neba,
GOSPOD i oruđa
njegovog gnjHava,
za opustošiti svu krajinu.
 • 6 Pustite krike žalosti!
Blizu je on, *dan GOS-
PODOV;
kao opustošenje, on dolazi
od Pustošitelja[85].
 • 7 Zbog tog sve ruke pa-
daju
i svako vidi nestajati svoju smje-
lost.
 • 8 Oni su udareni grozom,
grčevima i bolovima
zgrabljeni,
oni se uvijaju kao jedna
žena u poslu.
Jedan pred drugim, oni su
oboreni,
njihova su lica u vatrama.
 • 9 Evo dolazi dan GOS-
PODOV, neumoljiv,
i preplavljen od jedne že-
stoke srdžbe
koja će uništiti zemlju
do opustošenja
i istrijebiti joj grješnike.
 • 10 Zvijezde nebeske i
njihova jata
neće više sijati svoju
svjetlost.
Od svog izlaska, sunce biće
zamračeno
i mjesec neće više dati
mjesečine.
 • 11 Ja ću kazniti svijet za njegovu
zlobu,
bezbožne za njihove zločine.
Ja ću staviti kraj na oholost
glupaka,
ja ću dati da padne nadutost
tirana.
 • 12 Ja ću učiniti ljude
rjeđim od čistog zlata,
rjeđim od zlata iz Ofira[86].
 • 13 U stvari, ja ću potresti nebesa
i zemlja će se tresti na svojim
temeljima,
pod gnjevom GOSPODA,
svemoćnoga,
dan svog žestokog gnjHava.
 • 14 Tada, kao jedna gazela
progonjena,
kao jedno stado koje niko ne
okuplja,
svako će se usmjeriti prema svom
narodu,
svako bježati će prema svojoj
zemlji.
 • 15 Svi oni koje se bude pronašlo bit
će probodeni,
svi oni koje se uhvati past
će pod mačem.
 • 16 Njihova mala djeca bit
će zgažena na njihove oči,
njihove kuće opljačkane, njihove
žene silovane.
 • 17 Ja ću podići protiv njih
Medejce[87].
koji ne cijene srebra
i koje zlato ne može zadovoljiti.
 • 18 Svojim lukovima[88], oni će dotući
momke,
oni neće poštedjeti ploda
utrobe,
za djecu, njihove oči bit
će bez milosti.
 • 19 Babilonija, biser
kraljevstava,
ponosni ukras Kaldejaca,
biće, kao Sodoma i Go-
mora,
oborena od Allaha.
 • 20 Nikad više ona neće biti na-
pučena,
iz doba u doba ona će ostati ne-
nastanjena.
čak ni čovjek stepa[89].
neće tu podići šator svoj
a *pastiri neće se tu
zaustavljati.
 • 21 Divlje mačke tu će se zaus-
tavljati,
sovuljage ispunjavaće
kuće,
Nuhvi tu će stanovati,
i satiri će tu plesati[90].
 • 22 Hijene će se kotiti u
njihovim dvorcima[91],
a šakali u njihovim palačama
sjajnim.
Njegovo vrijeme tek što nije došlo,
njegovi dani neće biti produ-
ženi.