Protiv Arabije

Protiv ArabijeUredi

 • 13 Proglas o Arabiji
Vi ćete provesti noć u
šumi Arabije,
karavane iz Dedana[156].
 • 14 Pođite u susret ožed-
njelom,
ponesite vode,
stanovnici zemlje Tema[157];
idite ispred pobjeglog sa
svojim kruhom,
 • 15 Jer, oni su pobjegli pred
mačevima,
pred mačem razularenim,
pred lukom nategnutim,
pod teretom boja.
 • 16 Ovako mi je govorio Gospod:
Još jedna godina - godina plaćenika-
i sva slava Kedara[158] biće uništena,
 • 17 a malo će ih ostati među
lukovima ratnika Kedarovih.
To je GOSPOD, Alah Izrailov,
koji je rekao to.
Trebalo je plakati, a ne smijati se
 • 22 1 Proglas o usjeklini viđenja.
što ti je pa si se sav
na krovove[159] popeo,
 • 2 grade bučni i pun
galame,
varoši u veselju?
Tvoji mrtvi nisu umrli
od mača,
oni nisu bili pobijeni u
boju.
 • 3 Tvoji generali su
pobjegli,
oni su postali zarobljenicima
pod prijetnjom luka[160].
Svi oni koji bijahu ponovo
nađeni bijahu zarobljeni,
oni bijahu daleko pobjegli.
 • 4 A sada, ja kažem: okrenite
se od mene;
da gorko zaplačem;
ne nastojte me utješiti
zAlah opustošenja kćeri
mojeg naroda[161].
Jer to je dan zaprepaštenja,
uništenja i izluđenja
od Gospodina ALLAHA,
svemogućeg.
U klancu viđenja,
jedan se bedem ruši
i vapaji se dižu prema
planini.
 • 6 Elam nosi tobolac
na svojim upregnutim i uzjaha-
nim kolima i Kir[162] vadi štit.
 • 7 Tvoje najljepše ravnice
pune su kola,
zaprege zauzimaju položaje
k vratima,
 • 8 pokrivač Judin je
skinut,
Onog dana, vi ste gledali prema
oružarnici Kuće
šumske[163],
 • 9 a vi ste vidjeli da proboji
grada Davudova bijahu
brojni.
 • 10 Vi ste prebrojali
kuće jeruzalemske,
porušili kuće
za učiniti nedostupnim
bedeme.
 • 11 Uredili ste jedno korito
između dvaju bedema
za vode starog
spremišta[164].
Ali, vi niste gledali
prema onom koji u tom svemu
djeluje,
vi niste vidjeli onog koji je
na djelu već dugo vremena.
 • 12 Onog dana, Gospodin ALLAH,
svemogući,
pozvao vas je plakati
i žaliti,
obrijati glave i opasati
*vreću,
 • 13 a to je radost i veselje:
ubijaju goveda, kolju se
ovce,
jede se meso, pije se
vino,
jede se, pije se, jer sutra
umrijećemo.
 • 14 GOSPOD, svemogući,
dao mi je čuti ovo ot-
krovenje:
Nikad ovaj grijeh neće vama biti
oprošten dok ne budete
pomrli!
Gospodin ALLAH, svemo-
gući, to vam je prisegao.
Upozorenje šebni, upravitelju palače
 • 15 Ovako je rekao Gospodin Allah,
sve-mogući:
Idi pronaći tog upravitelja,
Šebnu, gospodara palače:
 • 16 što posjeduješ ti ovdje? Koje ti
roditelje imaš
da si ovdje dubiš jednu grobnicu,
kopaš svoj grob u
visini,
klešeš jedno boravište u
stijeni?
 • 17 Eh dobro, GOSPOD će te stres-
ti, lijepi gospodine,
on će te uviti,
 • 18 poslati
okotrljati kao jednu kuglu
prema zemlji širokih pros-
transtava.
Ondje ćeš ti umrijeti,
ondje s kolima koja čine
tvoju slavu
i beščašće tvojem gospodaru.
 • 19 Ja ću te otjerati s tvoje službe,
otjerati s tvoje pozicije.
 • 20 U onaj dan, ja ću poslati
poziv sluzi svome,
Eliakimu, sinu Hilkijahuvljevom,
 • 21 njega ću ogrnuti tvojom tunikom,
ja ću osigurati jegovo držanje
tvojim pojasom,
ja ću prenijeti tvoju vlast među
njegove ruke.
On će biti jedan otac za sta-
novnike Jeruzalema
i za dom Judin[165].
 • 22 Ja ću staviti ključ doma
Davudova[166] na njegovo rame,
on će otvarati, a niko neće
zatvarati,
on će zatvarati, a niko neće
otvarati.
 • 23 Ja ću ga usaditi kao jedan čavao
u čvrsto mjesto
i on će biti projestol slave
za kuću svojeg oca[167].
 • 24 Sva slava kuće oca
njegovog biće tu ovješena,
grane i ogranci,
sve male posude,
od plitica do ćupova
svih vrsta.
 • 25 U onaj dan, proročanstvo
GOSPODA, svemogućeg,
čavao zaboden u jedno čvrsto mjesto
popustiće, slomiti i pasti,
a teret koji nosiše biće uništen,
jer GOSPOD je rekao.