Prijetnja protiv Filistinaca

Prijetnja protiv FilistinacaUredi

  • 28 U godini smrti kralja Ak-
haza[104], ovo bi proglašeno:
  • 29 Ne radujte se, Filistini pot-
puno,
zato što je toljaga koja te tukla
bila polomljena,
jer, iz loze zmije
izići će nova guja
i od nje jedan leteći
zmaj[105].
  • 30 Najsirotiji imaće jedno
ispasište,
siromasi počivaće u si-
gurnosti,
ali ja ću pogubiti glađu tvoj
korijen,
a ono što će ostati od tebe biće
pobijeno.
  • 31 Vrata[106], plačite, grade,
pusti krikove!
Filistina u cijelosti se stropoštala:
jer jedan dim napreduje
sa Sjevera,
niko se ne odjeljuje
u njihovim postrojbama.
  • 32 I što odgovara izaslanicima
taj narod?
Da je GOSPOD utemeljio *Sion
i da su ponizni njegovog
naroda tu su u sigurnosti.