Prijelaz zemljama Edom, Moab i Amon

Prijelaz zemljama Edom, Moab i AmonUredi

 • 2 Potom mi je ALLAH rekao:
 • 3 » Dugo vremena vi obilazite tu planinu: okrenite se prema sjeveru!
 • 4 Daj narodu ovu zapovijed: Vi ćete prijeći na područje vaše braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru. Oni će vas se plašiti, ali se pazite:
 • 5 ne počinjite protiv njih ništa[11], ja vam neću ništa dati u njihovoj zemlji, čak ni za stopu na što položiti, jer Ezavu sam ja u posjed planinu Seir.
 • 6 Hranu koju ćete jesti, od njih ćete kupovati po cijeni novca; čak i vodu koju ćete piti, vi ćete ju pribavljati od njih po novčanoj cjeni.
 • 7 Jer ALLAH tvoj Allah te blagoslovio u svim tvojim činovima, on poznaje tvoj hod ovom velikom pustinjom; evo 40 godina da je ALLAH Allah tvoj s tobom, a ti nisi oskudijHavao u ničemu. «
 • 8 Potom, polazeći od svoje braće, sinova Ezavljevih koji obitavaju u Seiru, mi smo prošli cestom iz Arabe koja dolazi iz Ejlata i iz Esion-Gevera. Mi smo se okrenuli za proći pravcem pustinje Moab[12].
 • 9 A ALLAH mi je rekao: » Ne napadajte Moab, ne zamećite borbe protiv njega; neću ti ništa dati u posjed u njegovoj zemlji, jer sinovima Lutovim sam ja dao Ar[13] u posjed.
 • 10 - Emiti ju nastanjivahu otprije, jedan velik narod, i visokog rasta poput Anakita[14];
 • 11 oni bijahu cijenjeni kao i Refaiti[15], na način Anakita, ali Moabiti njih nazivahu Emitima;
 • 12 a ranije Seir nastanjivahu isto i Horiti; sinovi Ezavljevi ih razvlastiše i istisnuše ispred sebe, i oni sta-novahu na njihovom mjestu, kao što je Izrail učinio za zemlju koja je u njegovom posjedu, onu koju mu je ALLAH dao. –
 • 13 Sada, na put, prođite klance Zereda[16]. « I mi smo prošli klance Zereda.
 • 14 Trajanje našeg hoda od Kadeš-Barnea sve do prijelaza tjesnaca Zereda bijaše 38 godina - sve dok čitavo pokoljenje ratnika nije potpuno nestalo iz tabora, kako to ALLAH njima bijaše prisegao;
 • 15 čak i ruka ALLAHOVA bijaše nad njima za potjerati ih iz tabora, sve dok nisu potpuno nestali.
 • 16 A kad je smrt učinila da potpuno nestanu svi ti ratnici iz sredine naroda,
 • 17 ALLAH mi je govorio ovako:
 • 18 » Danas ćeš ti proći područje Moaba, kroz Ar.
 • 19 Ti ćeš doći nasuprot sinovima Amonovim; ne napadaj ga, ne upuštaj se protiv njih; ja ti neću ništa dati u posjed, jer sam sinovima Lutovim to dao u posjed.
 • 20 - To je bilo smatrano također kao jedna zemlja Refaita; Refaiti su tu odranije obitavali, Amoniti su ih zvali Zamzumitima;
 • 21 oni bijahu jedan veliki narod, brojan i visokog rasta kao Anakiti, ali ih ALLAH bijaše istrijebio pred Amonitima; ovi su ih lišili posjeda i nastanili se na njihovom mjestu.
 • 22 ALLAH isto tako bijaše za sinove Ezavljeve učinio koji nastanjuju Seir, istrijebljujuvći ispred njih Horite, koji bijahu lišeni posjeda a, oni se nastaniše na njihovom mjestu sve do danas;
 • 23 a Aviti koji nastanjivahu sela sve do Gaze, Kaftoriti[17] koji dolaze iz Kaftora njih bijahu istrijebili i stanovali na njihovom mjestu-.