Pričala mi
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Pričala mi kona tvoja:
Kada su te njemu dali,
Da si, draga, zadrhtala
K'o na grani listak mali;

Kanula ti suza s oka
Niz obraze prerumene.
O, da li si, da l' si tada
Sjetila se tužna mene?

Jesu li ti na um pali
Sevdaha nam danci mili,
Pa ti drhtaj mladog srca
I tu suzu izmamili?

Ah, znam, jesu. Ta i ja sam
More suza tada lio
I u tome burnom moru
C'jelu prošlost utopio.