Preletjela šarka ptica

Preletjela šarka ptica


<poem>

Preletjela šarka ptica, perja šarena, pa je pala na dvorove Hamzi-begove.

Govori joj vjerna ljuba Hamzi-begova: "Oj, Boga ti, šarka ptico, perja šarena, selam ćeš mi Hamzi-begu što je kod cara!

Dvore sam mu sagradila, pa se bijele, atove sam podgojila, pa se igraju.

Kćeri sam mu poudala, sve za begove, a sinove poženila, sve od pašica, a ja sam se podmladila kao nevjesta!"

"Ako si se podmladila, ti se udaji. I on ti se oženio, boljom od tebe."

<poem>