Preživjeli iz Jeruzalema

Preživjeli iz JeruzalemaUredi


 • 2 U onaj dan, ono što će GOSPOD
dati nicati
biće čast i slava,
a ono što će proizvoditi zemlja
biće ponos i ugled
preživjelih iz Izraila.
 • 3 Tada, ostatak *Siona pre-
živjeli iz Jeruzalema
biće nazvani *svetima:
svi će biti upisani u Jeruzalem
da bi živjeli.
 • 4 Kad GOSPOD bude očistio
prljavštinu kćeri
Siona[27]
i oprao Jeruzalem od krvi
koja se tu prosula,
dahom suđenja,
dahom požara,
 • 5 on će stvoriti u svakom mjestu
planinu Sionsku,
na saborima,
jedan oblak dana
i noći jedan oblak s bljeskom jedne
vatre plamena.
A iznad svega, slava
GOSPODOVA
 • 6 biće jedan zaklon, jedna koliba
od lišća
dajući sjenu u danima
velike vrućine
i služeći kao zaklon i utočište
protiv oluje i kiše.
Pjesma o ljubljenom i o vinogradu
 • 5 1 Da ja zapjHavam za svog
prijatelja
pjesmu o miljeniku i njegovom
vinogradu:
Moj miljenik imaše jedan vinograd
na padinama bujnim.
 • 2 On tu prekopa zemlju, odnese
kamenje,
i postavi nasad od izbora.
U sredini, on sagradi jednu kulu[28]
i izdubi jednu prešu.
On očekivaše dobro
grožđe,
no on dobi samo loše.
 • 3 A sada, žitelji
Jeruzalema i ljudi Jude,
budite sucima između mene i
mog vinograda.
 • 4 Mogoh li ja učiniti za svoj
vinograd više no što sam učinio?
Ja očekivah dobro grožđe,
zašto li je on dao
loše?
 • 5 Eh dobro, ja ću vas
obvijestiti što ću učiniti
svojem vinogradu:
skinuti živicu da bude
prožderan,
načiniti jedan prolom u zidu
da bude on zgažen.
 • 6 Ja ću ga načiniti jednom padinom
opustošenom[29],
on neće biti ni podrezJahija, ni
oplijevljen,
nicaće tu trnje i
šikara,
a ja ću zabraniti oblacima
da tu istresaju kišu.
 • 7 Vinograd GOSPODA,
svemogućeg,
to je dom Izrailov,
a ljudi Judini su
nasad koji on milovaše.
On mu očekivaše pravdu,
a on je nepravda.
On mu očekivaše pravednost,
a ne nađe ništa osimi krikova
nesretnika[30].