Opća deklaracija o ljudskim pravima (1948) - Drugi jezici