Deklaracija drugog zasjedanja AVNOJ-a - Drugi jezici