Razlika između izmjena na stranici "Ustav Bosne i Hercegovine"

=== Opšte odredbe ===
 
# Nijedno lice koje se nalazi na izdržavanju kazne, izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, i niti jedna osoba koja je pod optužnicom Tribunala, a koja se nije provinovala naredbi da se pojavi pred Tribunalom, ne može biti kandidat ili imati bilo koju naimenovanu, izbornu ili drugu javnu funkciju na teritoriji Bosne i Hercegovine.Za prijave potrebno donijeti orginalni dokaz o nekažjnavanju od nadležnog suda u Den Haagu.Isključivo osobe starije od 18 godina,sa položenim vozačkim ispitom C i D kategorije.
# Naknada za lica koja obavljaju funkciju u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosioca funkcije.
# Funkcioneri imenovani na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine, u pravilu, odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine.
Anonimni korisnik