Pomoć:Šabloni

Šablon Upotreba Primjer
Opći šabloni
{{Osoba}} Lični podaci o autoru Aleksa Šantić
{{Tekst}} Podaci o tekstu sa integrisanim statusom obrade Tužilac protiv Radislava Krstića
{{Zakon}} Podaci o tekstu zakona Ustav Bosne i Hercegovine
Navigacioni šabloni
{{Navigacija1}} Navigaciona linija sa prethodnom i sljedećom stranicom. primjer
{{Navigacija2}} Navigaciona linija za više tekstova jedne teme primjer
{{Sadržaj}} Sadržaj za tekstove sa više stranica primjer
Urednički šabloni
{{Rad}} Da bi se izbjegao istovremeni rad više osoba na istom tekst. Kur'an
{{Bez izvora}} Tekst nema izvora primjer
{{Nepotpun}} Tekst nije potpun (dijelovi teksta nedostaju) primjer
{{Nije korigovan}} Potrebna korektura teksta primjer
{{U obradi}} Tekst nije u potpunosti korigovan primjer
{{Korigovan}} Prva korektura završena primjer
{{Zaštićen}} Druga korektura završena i članak zaštićen primjer
{{Potrebna pomoć}} Problem pri korigovanju teksta primjer
{{Sken problem}} Problem sa skeniranom stanicom ili njenim dijelom primjer
Autorska prava
{{Autorska prava}} Sporno je da li članak poštuje autorska prava primjer
Ostali šabloni
{{Brisanje}} Ovaj tekst je predložen za brisanje! primjer