Pod Tuzlom se zeleni meraja

Pod Tuzlom se zeleni meraja,
na meraji prostrta serdžada.
Na serdžadi đumrugdžija Mujo,
što od cura đumruk uzimaše.
Svaka cura po žut dukat daje,
samo Fata đerdan ispod vrata:
“Uzmi Mujo, mene i đerdana,
rodit ću ti sina od mejdana!”