Pod Skočićem trava potrvena

Pod Skočićem trava potrvena


Pod Skočićem trava potrvena,
potrle je skočićke spahije,
igrajući, konje talumeći,
ponajviše Derviš-begov đogo.

Da mu beže dizgin ne priteže,
skočio bi gradu na bedeme,
sa bedema kuli na pendžere,
sa pendžera dragoj u dušeke!