Pod Mostarom tri debela hlada

Pod Mostarom tri debela hlada
da je više Lakišiću jada.
Njega neće Silfitara Džehva,
dok ne vidi što će dara dati:
babi roba, a majci robinju,
a dva brata, dva bijela ata,
dvije seke, dvije terli dibe,
mladoj Džehvi behar anteriju.


Uzmuči se beže Lakišiću:
- Imam roba, a imam robinja,
imam ata za obadva brata,
imam dibe za obadvije seke,
ali nemam behar anterije.
Sad behara nema ni u cara,
a kamoli u mene bećara!
Šta ću jadan od života svoga?