Platno b'jeli Sarajka djevojka

Platno b'jeli Sarajka djevojka,
aj, na Miljacki u zlatnu leđenu.
Zasukala uz ruke rukave,
aj, a uz noge džanfezli dimije!
B'jelje su joj ruke od rukava,
aj, rumenije noge od dimija!