Pjesma o Himzi Polovini

Pjesma o Himzi Polovini
Autor: Hajrudin Hadžić


Pisao je Šantić pjesme
o Mostaru i Emini,
a ja ovu od sveg srca
dragom Himzi Polovini.

Mladi vidar iz Mostara
u Bosni je gn'jezdo svio,
a pjesmi je i sevdahu
ljubav svoju poklonio.

Pjevao je on iz duše,
pjesma mu je bila prava.
U narodu on još živi
i nema mu zaborava.

Mladi vidar iz Mostara
u Bosni je gn'jezdo svio,
a pjesmi je i sevdahu
ljubav svoju poklonio.