Pjesma o Allahu izbavitelju

Pjesma o Allahu izbaviteljuUredi


  • 12 1 Ti ćeš reći, onog dana:
Ja ti zahvaljujem, GOS-
PODE,
jer ti bijaše u gnjevu protiv
mene,
ali tvoja ljutnja se stišala i ti me
tješiš.
  • 2 Evo mog Allaha Izbavitelja,
ja imam povjerenja i ne drhtim
više,
jer moja snaga i moja pjesma,
to je GOSPOD! On je bio za
mene spasenje.
  • 3 Vi ćete točiti vodu[83] s
radošću
na izvorima spasa
  • 4 i reći ćete vi onog dana:
Zahvaljujte GOSPODU,
proglašavajte njegovo ime,
objavljujte među narodima
njegova djela,
ponavljate da je njegovo ime
uzvišeno.
  • 5 Opjevavajte GOSPODA, jer on je
postupio s veličanstvenošću:
da se objavi po svoj
zemlji.
  • 6 Pusti krik radosti i odušev-
ljenja,
ti oji nastanjuješ *Sion,
jer on je velik u sred
tebe,
Svetac Izrailov!