Pita Fata Halil-mejhandžiju

Pita Fata Halil-mejhandžiju


Pita Fata Halil-mejhandžiju:
"Je l' moj Meho noćas ovdje bio?"
"Jeste, bogme, Mehagin'ce mlada,
od akšama do bijela dana.

Do ponoći što je rahat bio
pred sabah je sahat polomio.
Polomi mi čaše i sahane,
a pred zoru ode niz mahale.

Još je rek'o: ko za njega pita,
nek' uzalud za njime ne skita.
On će doći kad ga merak prođe!"