Oj, djevojko pod brdom

Oj, djevojko pod brdom


Oj, djevojko pod brdom,
spuči puce pod grlom,
da ti grlo ne gledam,
da mi srce ne puca.

Oj, djevojko sa Žala,
što mi nisi kazala
da mi draga boluje
da joj nosim ponude.

U maštrafi šerbeta,
u mahrami šećera,
u mahrami šećera,
da mi draga večera.