Oj, djevojko, džidžo moja

Oj, djevojko, džidžo moja


Oj, djevojko, džidžo moja,
džidžala te majka tvoja.
Nadžidžanu meni dala,
dala, pa se pokajala

jer ja jesam kujundžija,
kujundžija Sarajlija,
što 'no kuje tepeluke,
a na ruke belenzuke.

Oj, djevojko, džidžo moja,
džidžala te majka tvoja.
Nadžidžanu meni dala,
sa mnom džidže potrgala!