Očekivanje i nada Pegamberova

Očekivanje i nada PegamberovaUredi

  • 16 Učvrsti potvrđivanje[59], ovjeri
upute
među učenicima.
  • 17 Ja čekam GOSPODA
koji skriva lice svoje u kući
Jakubovoj[60]
ja se uzdam u njega.
  • 18 Ja i djeca koju mi je
dao GOSPOD,
mi smo znakovi i
i predznaci u Izrailu,
od strane GOSPODA,
svemogućeg,
koji ostaje na planini
*Sion.
  • 19 A ako vam se kaže: ”Upitajte
nekromante[61]
i čarobnjake, one koji zviž-
duču i mrmljaju,
jedan narod ne treba li
pitati bogove svoje,
mrtve radi
živućih?“,
  • 20 za uputu i pot-
vrdu!
Ako li se ne izraze prema
ovoj riječi,
za njih nikakva svitanja[62],