Noć čežnje

Noć čežnje
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Duboka muzika o večeri i noći
U mrke tonove nad gradom se sliva
I s nje se miris kamelija toči,
Daleka čežnja u mom srcu sniva.

Više valova uspavane r'jeke
U plavu prazninu ginu sjene meke:
Tamnjanski dim sa žrtvenika Tuge...

I noć sanjiva, poput lijepe žene,
S ljubavnog bola što plače i vene
Promiče tiho kroz bašte i luge...

Ah, noć je ovo moje čežnje duge!