Ni Bajrami više nisu...

Ni Bajrami više nisu...


Ni Bajrami više nisu
kao što su nekad bili.
Ašikluci, gdje ste sada
kao nekad u mahali?
Pûstī sevdah gdje da padne
na mahale porušene?

Nema više stare česme
ni oraha kraj čardaka,
nema više moje Esme
da me čeka kraj mušepka.
Bosno moja, moj uzdahu!
Esmo moja, moj sevdahu!

Ni sazlije ne kucaju
sevdalinke, divne pjesme.
Niko više ne spominje
dično ime moje Esme.
Bosno moja, moj uzdahu!
Esmo moja, moj sevdahu!