Nad pepelom
Autor: Musa Ćazim Ćatić


Nad pepelom pogaženim
Mojih mrtvih ideala
Raskriljenih b'jelih krila
K'o golub mi duša pala.

I pojući sjetnu pjesmu,
Tvoje drago ime zove -
I cjeliva trošni pep'o,
Da probudi davne snove.

Haj, al' zalud žar cjelova,
Zalud pjesma duše moje:
Mrtvi pep'o ne osjeća,
Neumrla ljubav što je!