Na mezaru majka plače

Na mezaru majka plače
Autor: Jozo Penava


Na mezaru majka plače
i nišane ljubi,
suze roni, b'jele prste lomi.

"Ja imadoh pet sinova
k'o pet gorskih vila,
a sada ih kabur-zemlja skriva.

Da mi Allah djecu uze,
ni pô moje muke,
već padoše od dušmanske ruke!"

Zadnje r'ječi majka zbori
i na mezar pada
jer joj srce prepuče od jada.