Mogu l', Hanko, noćiti

Mogu l', Hanko, noćiti


"Mogu l', Hanko noćiti,
mogu l', dušo, noćiti?"
"Moreš stići, Bog t' ubio, i kući,
još je rano do noći."

"Nemoj, Hanko, Boga ti,
nemoj, Hanko, dina ti.
Ja sam momak umoran,
ja ću odmah zaspati."

"Prostrite mu na bašči!"
"Nemoj, Hanko, Boga ti,
nemoj, Hanko, dina ti.
More kruška opasti,
siromaha prepasti!"

"Prostrite mu na čardak!"
"Nemoj, Hanko, Boga ti,
nemoj, Hanko, dina ti.
Čardak će se srušiti,
siromaha ubiti!"

"Prostrite mu kraj vatre!"
"Nemoj, Hanko, Boga ti,
nemoj, Hanko, dina ti.
More žiža skočiti,
siromaha spržiti!"

"Prostrite mu kraj mene!"
"Deder, Hanko, Boga ti,
deder, Hanko, dina ti.
Kraj tebe ću spavati,
ruse kose mrsiti,
b'jelo lice ljubiti,
čarne oči mutiti!"