Ljubavni akordi

Ljubavni akordi
Autor: Musa Ćazim Ćatić


(Gospođici Muniri M.)

K'o biser harfa mlađanog Eola
Duša je moja. Eros prstom dira
U žice njene i u glasu "mola"
Sevdaha himnu veličajnu svira -

I svakog dana, svake noći bira
Sve nove kajde u čast mog Idola...
S harfinih žica k'o jato leptira
Akordi lete radosti i bola.

Taj svaki akord - jedna pjesma to je,
Što kao odjek uzvišene strasti
Čezne ljepote, mladosti i slasti -

Taj svaki akord - dah je čežnje moje:
On traži usne tople i rumene,
K'o cvijet na suncu da na njima svene.