Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Et-Tin
Smokva

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako mi smokve i masline,

2. i Sinajske gore,

3. i grada ovog, bezbjednog -

4. Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem,

5. zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti,

6. samo ne o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna.

7. Pa šta te o­nda navodi da poričeš o­naj svijet -

8. zar Allah nije sudija najpravedniji?!

(Kur'an Časni)