Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Kadr
Noć Kadr

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr -*

2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci -

4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

(Kur'an Časni)