Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Ad-Dariyat
Oni koji pušu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako Mi o­nih koji pušu snažno,*

2. i o­nih koji teret nose,*

3. i o­nih koji plove lahko,*

4. i o­nih koji naredbe sprovode -*

5. istina je, zaista, o­no čime vam se prijeti,

6. nagrada i kazna sigurno će biti!

7. Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,

8. vi govorite nejednako,*

9. od njega se odvraća o­naj za kog se znalo da će se odvratiti.

10. Neka prokleti budu lažljivci

11. koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!

12. o­ni pitaju: "Kada će Dan sudnji?"

13. o­noga Dana kada se u vatri budu pržili!

14. "Iskusite kaznu svoju - to je o­no što ste požurivali!"

15. o­ni koji su se Allaha bojali - u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,

16. primaće o­no što im Gospodar njihov bude darovao, jer, o­ni su prije toga dobra djela činili,

17. noću su malo spavali

18. i u praskazorje oprost od grijeha molili,

19. a u imecima njihovim bio je udio i za o­noga koji prosi i za o­noga koji ne prosi.

20. Na Zemlji su dokazi za o­ne koji čvrsto vjeruju,

21. a i u vama samima - zar ne vidite? -

22. a na nebu je opskrba vaša i o­no što vam se obećava.

23. I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!

24. Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim

25. kada mu o­ni uđoše i rekoše: "Mir vama!", i o­n reče: "Mir vama, ljudi neznani!"

26. I o­n neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,*

27. i primače im ga: "Zar nećete da jedete?" - upita,

28. osjetivši od njih u duši zebnju. "Ne boj se!" - rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.

29. I pojavi se se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: "Zar ja, stara, nerotkinja?!"*

30. "Tako je odredio Gospodar tvoj" - rekoše o­ni -

"On je Mudar i Sveznajući."

31. "A šta vi hoćete, o izaslanici?" - upita Ibrahim.

32. "Poslani smo narodu grješnom" - rekoše -

33. "da sručimo na njih grumenje od ilovače,

34. svako obilježeno u Gospodara tvoga za o­ne koji su u razvratu svaku mjeru prešli."

35. I Mi iz njega vjernike izvedosmo -

36. a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo -

37. i u njemu za sve o­ne koji se boje patnje neizdržive znak ostavismo.

38. I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,

39. a o­n, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: "Čarobnjak je ili lud!"

40. I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio.

41. I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra -

42. pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio.

43. I o Semudu, kad mu bi rečeno: "Uživajte još izvjesno vrijeme!"

44. I o­ni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,

45. i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.

46. I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!

47. Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,

48. i Zemlju smo prostrli - tako je divan o­naj koji je prostro! -

49. i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!

50. "Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;

51. ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!"

52. I tako je bilo, ni o­nima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: "Čarobnjak je!", ili: "Lud je!"

53. Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su o­ni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,

54. zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,

55. i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.

56. Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,

57. Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,

58. opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!

59. A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i o­ne koji su bili kao o­ni, i neka Me ne požuruju,

60. jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!

(Kur'an Časni)