Kralj Asirije prijeti Jeruzalemu

Kralj Asirije prijeti JeruzalemuUredi


(usp. 2Krlj 18.13, 17-37)


 • 36 1 četrnaeste godine vla-
davine Ezekiasa, Senakerib,
kralj Asirije, uspe se protiv s
vih utvrđenih gradova Jude i
domože ih se[239].
 • 2 Kralj Asirije
posla svojeg pobočnikaiz Lakiša
u Jeruzalem kod kralja Ezekiasa,
s jednom znatnom vojskom.
On stade kod kanala
gornjeg spremišta vode, na cesti
iz polja Fulon[240].
 • 3 Upravitelj palače,
Eliakim, sin Hilkijahuvljev,
tajnik Šebna i poklisar[241]
Joah sin Asafov iziđoše
prema njemu.
 • 4 Pobočnik im reče:
”Recite Ezekijasu: Ovako govori
Veliki Kralj, kralj Asirije:
Koje je to pouzdanje
na kojem se ti oslanjaš?
 • 5 Ti si odgovorio:
Dostaje jedna riječ za pronaći
savjet i snagu u ratu!
U koga si ti dakle
stavio svoje povjerenje
da se pobuniš protiv mene?
 • 6 Evo si ti stavio svoje povjerenje
u tu slomljenu trstiku, u Egipat,
koji prodire i probija ruku
onome ko se osloni na njega:
takav je *Faraon, kralj Egipta,
za sve one koji se pouzdaju u njega.
 • 7 Ti si meni rekao:
U GOSPODA, našeg Allaha
mi smo se pouzdali.
Ali, nije on taj čija *visoka mjesta
i *oltare uništio Ezekijas
govoreći u Judi i u Jeruzalemu:
Pred ovim oltarom, u Jeruzalemu,
vi se klanjate?
 • 8 baci dakle
jedan izazov mom gospodaru,
kralju Asirije, i ja ću ti dati 2.000 konja
ako si ti možeš priskrbiti
jahače da ih pojašu!
 • 9 Kako bi ti mogao
obrnuti uzde jednom
prostom upravitelju,
najmanjem od slugu
mojeg gospodara,
ti koji si se pouzdao u Egipat
za kola i konjanike?
 • 10 Uostalom, da li se ja to bez pristanka
GOSPODOVOG uspinjem
protiv ove zemlje
da bih ju uništio?
GOSPOD je taj koji
mi je rekao: Uspni se protiv te zemlje i uništi ju. “
 • 11 Eliakim, Šebna i Joah rekoše pobočniku: ” Govori molimo te svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo taj jezik, ali ne govori nam judejski[242] pred ušima naroda koji je na bedemu.“
 • 12 Pobočnik odgovori: ” Je li to tebi i tvom gospodaru moj me gospodar poslao reći ove riječi? “ Nije li to ljudima koji sjede na zidu i koji su prinuđeni jesti kao i vi svoje izmetine i piti svoju mokraću? “
 • 13 Pobočnik se uspravi i povika snažnim glasom judejskim jezikom; on reče: ” Slušajte riječi Velikog Kralja, kralja Asirije.
 • 14 Ovako govori kralj: Nek' vas Ezekias ne prevari, jer on vas ne može osloboditi.
 • 15 Da vas Ezekias ne uvjeri da se pouzdate u GOSPODA govoreći: Sigurno će nas GOSPOD osloboditi, ovaj grad neće biti izručen u ruke kralju Asirije.
 • 16 Ne slušajte Ezekijasa, jer ovako govori kralj Asirije: Vežite se prijateljstvom uz mene, predajte se meni, i svako će od vas jesti plodove svoje loze i piti vodu iz svoje žusterne,
 • 17 očekujući da ja dođem uzeti vas za odvesti u jednu zemlju kao vaša, jednu zemlju žita i novog vina, jednu zemlju kruha i vinograda.
 • 18 Nek' vas Ezekijas ne prHavari govoreći: GOSPOD će nas osloboditi. Alahovi naroda da li su mogli osloboditi njihovu vlastitu zemlju iz ruku kralja Asirije?
 • 19 Gdje su oni, bogovi Hamata i Arpada? Gdje su oni, bogovi Sefarvaima[243]? Jesu li oni oslobodili Samariju iz mojih ruku?
 • 20 Koji od svih tih bogova ove zemlje je mogao osloboditi svoju zemlju iz mojih ruku, pa da GOSPOD može osloboditi Jeruzalem iz mojih ruku?“
 • 21 Narod šutješe i ne odgovori mu ni jedne jedine riječi, jer zapovijed kraljeva bijaše: ”Ne odgovarajte mu. “
 • 22 Upravitelj palače Eliakim, sin Hilkijahuvljev, tajnik šebna i poklisar Joah, sin Asafov, vratiše se k Ezekijasu,
 • razderane odjeće, i priopćiše mu pobočnikove riječi.