Kraj idolatrije

Kraj idolatrijeUredi

  • 7 Onog dana, čovjek upućivaće
svoje poglede onome ko ga je stvorio
i njegove će oči vidjeti *Sveca Izrailovog.
  • 8 On neće više pogledati *oltara
koji su djelo njegovih ruku,
on neće više vidjeti ono što su
njegovi prsti načinili:
svete stubove i znakove sunca.
  • 9 Onog dana tvoji gradovi-utočišta
biće napušteni, kao što biše šume
i vrhovi[130] pred sinovima Izrailovim,
i to će biti opustošenje,
  • 10 jer ti si zaboravio Allaha svog
Spasitelja,
ti se nisi sjetio Sti-
jene, svojeg utočišta,
posadio si biljke
slasti[131].
i ti si sijao strane
sjemenke.
  • 11 Dana kad ih posadiš, vidiš ih
porasti
i od jutra, ti vidiš klijati
svoje sjemenje,
ali u času kad budeš htio užiti ih,
tvoja se žetva sasuši,
a zlo je neizlječivo.