Ko će moći opstati pred GOSPODOM?

Ko će moći opstati pred GOSPODOM?Uredi


  • 14 Na *Sionu, griješnici su
zaustavljeni,
jedna drhtavica zahvaća
bogohulnike.
Ko će između nas moći izdržati?
To je jedna proždiruća vatra.
Ko će od nas moći opstati?
To je jedan beskrajni oganj.
  • 15 Onaj koji se ponaša prema
pravdi,
koji govori bez uvijanja,
koji si začepi uši da
ne sluša za ljude ubilačke
riječi,
koji zatvara oči da ne gleda
ono što je zlo.
  • 16 Onaj će stanovati na visinama,
stijene tvrde biće njegov
zaklon,
kruh će mu se pribavljatii, voda će
mu biti osigurana.