Kasno prođoh kraj Morića hana

Kasno prođoh kraj Morića hana,

sretoh Ajku u t’jesnu sokaku.


Ja joj rekoh i dva i tri puta:

bona Ajko, skloni mi se s puta.


Nešće Ajka da se skloni s puta,

zapeše mi kopče od čakšira,

za njezine džamfezli dimije.

IzvođačUredi

Safet Isović