Kad vjetrić piri

Kad vjetrić piri
Autor: Musa Ćazim ĆatićGled'o sam kad vjetrić u obijesnoj šali
Uvojcima tvoje sumbul-kose njiše,
I s nje plavu ambru žudno, žedno siše
K'o bekrija vino, kad mahmurluk pali...

Gled'o sam kad vjetrić jelečić ti mali
Na grudima treska i strastveno diše,
Gladeći ti dojke lako... tiho... tiše,
K'o lijera na žali kad draškaju vali.

Ah! gled'o sam vjetrić vragoljasto kada
Svojom mekom usnom svilen zar upija
Međ' oblike lijepa tvoga tijela mlada:

I na toj sam sreći zavidan mu bio -
Đulizaro moja, sad baš evo i ja
U vjetrić bih laki pretvorit se htio!...