Kad ja pođem iz Sarajeva grada

Kad ja pođem draga iz Saraj’va grada,

ti ne plači, draga, ne daj srcu jada.


A kad čuješ, draga, da sam poginuo,

kroz ordiju prođi, na mezar mi dođi.


Kako ću ti, dragi, ja mezar poznati?

Lahko ćeš mi, draga, ti mezar poznati:

na mome mezaru dva zlatna nišana,


na prvom je, draga, burma pozlaćena,

a na drugom, draga, vezena marama.

IzvođačUredi

Safet Isović