Kad ja pođem, draga, iz Saraj'va grada

„Kad ja pođem, draga, iz Saraj’va grada,
ti ne plači, draga, ne daj srcu jada!
A kad čuješ, draga, da sam poginuo,
kroz ordiju prođi, na moj mezar dođi!“
„Kako ću ti, dragi, ja mezar poznati?“
„Lahko ćeš mi, draga, ti mezar poznati:
na mome mezaru dva b’jela nišana,
na prvom je, draga, vezena mahrama,
a na drugom, draga, burma pozlaćena!“