Jeruzalem opsjednut, potom spašen

Jeruzalem opsjednut, potom spašenUredi

  • 29 1 Nesreća! Ariel, Ariel!
Grad protiv kojeg se postavi
Davud.
Da se jedna godina doda ovoj sa
svim kolom blagdana,
  • 2 a ja ću požuriti Ariela:
on će biti još samo žalba i
uzdisanje,
on će biti za mene kao jedan
Ariel[205].
  • 3 Kao Davud[206], ja ću postaviti
protiv tebe,
ja ću te opkoliti šanče-
vima,
ja ću podići protiv tebe
opsadne sprave.
  • 4 Oboren, ti ćeš govoriti sa
zemlje,
tvoja oslabljena riječ doći će
iz prašine,
tvoj glas, kao onaj od sablasti,
uspeće se sa zemlje
i iz prašine, tvoja riječ
kao jedno šištanje.
  • 5 Mnoštvo tvojih neprijatelja
biće kao prašak,
mnoštvo tirana kao
pljeva[207] koja se razlijeće,
i odjednom,
  • 6 GOSPOD
svemogući priteći će
u gramljavini, potresanju,
jednom velikom tresku,
vrtlog, grmljavina i
plamen jedne proždiruće vatre.
  • 7 To će biti tada kao jedan san,
jedno noćno priviđenje,
za mnoštvo ljudi koji
napadaše Ariela,
za sve one koji vojHavaše
protiv njega,
opkoljavajući ga i stežući ga.
  • 8 To će biti kao jedan izgladnjeli
sanjajući da jede,
potom se budeći šupljeg
stomaka,
ili kao jedan ožednjeli sanjajući`
da pije,
potom se budeći iscrpljen i
suhog grla.
Tako će biti mnoštvu ljudskom
koje ratovaše protiv
planine *Sion.