Jedna poruka koja dolazi od Gospodina

Jedna poruka koja dolazi od GospodinaUredi

  • 1 Viđenje Abdiasovo.
Ovako govori Gospodin ALAH glede
Edoma.
Jedna poruka! Mi ju slušamo,
ona dolazi od GOSPODA,
dok jedan poklisar je poslan
među narode:
” Ustajte! U napad na grad[1]!
U boj!“