Jedna gozba za sve narode

Jedna gozba za sve narodeUredi

  • 6 GOSPOD, sve-mogući,
daće na ovoj planini[182]
jednu gozbu za sve narode,
jednu gozbu mesa masnog i
i vina starih,
masnih sočnih mesa
i starih ocijeđenih vina.
  • 7 On će dati da nestane na ovoj
planini
rastegnuta zavjesa nad svim naro-
dima,
pomast stavljena na sve
narode.
  • 8 On će dati da nestane smrt za
uvijek.
Gospodar ALLAH obrisaće
suze
na svim licima
i u svim zemljama on će skinuti
sram sa svog naroda.
On je to rekao, On, GOSPODAR.
  • 9 Reći će se onog dana: To je On
naš Allah.
Mi smo se uzdali u Njega i on
nas je oslobodio.
To je GOSPOD u kojeg smo se
bili pouzdali.
Kličimo, slavimo, pošto nas je
spasio.