Jedan ostatak će se vratiti

Jedan ostatak će se vratitiUredi

  • 20 Dogodiće se, u onaj dan,
da ostatak Izrailov
i preživjeli iz kuće
Jakubove
prestaće se oslanjati o onog ko
ih udara:
oni će se osloniti istinski i
GOSPODA,
o *Sveca Izrailovog.
  • 21 Jedan će ostatav vratiti se,
ostatak od
Jakuba prema Allahu-Jakom.
  • 22 čak i ako tvoj narod, o Izraile,
bijaše kao pijesak morski,
neće se vratiti no jedan ostatak:
uništenje je određeno
koje će učiniti da nadvlada pravda,
  • 23 a istrjebljenje tako odlu-
čeno, Gospod ALAH, sve-mogući,
ispuniće ga u svoj zemlji.