Jedan narod koji neće da sluša

Jedan narod koji neće da slušaUredi

  • 9 To je jedan pobunjeni narod,
to su prijevarni sinovi,
koji neće slušati
pouke GOSPODOVE.
  • 10 Oni govore vidovnjacima: ” Ne
vidite“,
a prorocima[216]: ” Ne Pegamberujte
pravedne stvari,
recite nam prijatne stvari,
Pegamberujte nam tlapnje.
  • 11 Skrenite s puta,
odstranite se s ceste,
uklonite nam Sveca Izrailovog. “
  • 12 A, evo što kaže Svetac Izrailov:
Dakle, vi odbacujete ovu riječ,
vi poklanjate povjerenje tlačenju
i prijHavara je vaš oslonac.
  • 13 Također taj grijeh biće za vas
kao jedna narodotina koja se
produbljuje u jednom visokom
zidu:
pojavi se jedna izbočina i,
najednom, on se stropošta.
  • 14 A, isto se slomi lončarski
ćup
u male komade, nepo-
pravljivo,
i ne nađe se u njenim
krhotinama
jedan komadić za uzeti vatre
u ognjištu
ili za zahititi vode u
lokvi.