Jeanne D'Arc (Ćatić)

Jeanne D'Arc
Autor: Musa Ćazim Ćatić


I žena vatren heroj biti znaše,
I ženska desnica može čelik biti,
I žensko srce smjelost imade,
Slobodu svoga naroda da štiti,

Kad dušmanske joj legije zapr'jete -
I Jeanne D'Arc jedna kći Evina b'ješe,
Što gorila je plamom vatre svete,
U njenoj ruci handžar se blistaše.

Francuski narod s njom poput vala
Na branik svoje otadžbine dig'o,
Da strese ropski sa vrata joj igo:

Ona je simbol narodne ideje
I njene krvi svaka kaplja mala
Izvor je jedne slavne epopeje...