Ja, Zulfikar - Priča

Postavljeno u ime autora Nihada Krupića


Prvi dio

Drugi dio