Izrail će vratiti milo za drago Edomu

Izrail će vratiti milo za drago EdomuUredi

  • 16 Da, kao što ste vi pili
na mojoj svetoj planini,
isto svi narodi piju bez predaha.
Oni piju, oni se prepijaju,
oni postaju kao da ne bijahu
ni rođeni.
  • 17 Ali, na planini *Sion
skrivaju se preživjeli,
oni postaju ponovo *sveti.
Ljudi Jakubovi porobljavaju
one koji njih orobiše.
  • 18 Ljudi Jakubovi postaju
jedna vatra,
i oni Jusufovi jedan plamen.
Ali, ljudi Ezavljevi postaju
slama.
Oni prvi ih zapališe i
sagorješe:
Ni jedan preživjeli ne preostade
Ezavu.
GOSPOD je rekao!