Izaija prenosi Gospodov odgovor

Izaija prenosi Gospodov odgovorUredi

(usp. 2Krlj 19.20-34)


 • 21 Izaija, sin Amosov, posla reći Ezekijasu: ” Ovako govori GOSPOD, Allah Izrailov kojem si ti uputio molitvu glede Senakeriba, kralja Asirije:
 • 22 Evo riječi koju GOSPOD izgovori protiv njega:
Ona te prezire, ona se ruga
s tobom,
djevica, kćer Siona.
Ona klima glavom iza tvojih
leđa,
kćer Jeruzalema[250].
 • 23 Koga si ti uvrijedio i osramotio?
Protiv koga si ti podigao glas
i uzdigao tako visoko poglede svoje?
Protiv Sveca Izrailovog.
 • 24 Po svojim glasonošama, ti si
uvrijedio
GOSPODA.
Ti si rekao: S mnoštvom
mojih kola,
ja sam uzišao na vrh
planina,
na strane nepristupačne
Libana[251],
za posjeći gorostasna stabla njegovih
cedrova,
najljepše od njegovih čempresa
i dosegnuti njegov najviši
zaklon,
njegov šumski perivoj.
 • 25 Ja sam dubio i ja sam pio vodu,
ja sam osušio, pod potplatom mojih
stopala,
sve kanale Egipta.
 • 26 Ne znaš li ti da od prije
dugo vremena
ja stvaram ovaj naum,
da od starih vremena
ja sam ga načinio?
A sada, ja ga ostvarujem:
Pripada ti uništiti u hrpu
kamenja
utvrđene gradove.
 • 27 Njihovi stanovnici imaju kratku
ruku[252],
oni su zaprepašteni, smeteni,
oni su kao trava
poljska
i zelen travnjaka,
kao biljke koje se izmetnu
po krovovima,
i u poljima,
prije sazrijHavanja.
 • 28 Kad ti sjediš, kad ti
izlaziš, kad ti ulaziš,
ja to znam
i također kad drhtiš
od bijesa protiv mene.
 • 29 Zato što se drhtao od
bijesa protiv mene
i što je tvoja osornost doprla
do mojih ušiju,
ja ću staviti jedan obruč u tvoj
nos
i jedne žvale u tvoje usne:
ja ću te odvesti putem
kojim si došao.
 • 30 Ovo će ti služiti za znak[253]:
ove godine, jesće se otava,
iduće godine ono što samo
bude niknulo,
ali treće godine,
zasijavajte, žanjite, sadite
loze,
i jedite im plodove.
 • 31 Ono koje je izmaklo kući
Judinoj,
ono koje je bilo ostavljeno,
izniknuće ponovo ko-
rijenje u dubini
a, u visini, daće plodove,
 • 32 jer iz Jeruzalema izići će jedan
ostatak,
i iz planine Sion,
preživjeli,
žestina GOSPODA,
svemogućeg, učiniće to.
 • 33 To je zašto tako govori GOSPOD
glede kralja Asirije:
On neće ući u ovaj grad,
on tu neće bacati strijele,
on ga neće napasti sa
štitovima,
on neće podizati bedema opsadnih
protiv njega.
 • 34 Putem kojim je došao,
njime će se vratiti,
u ovaj grad on neće ući
 • 35 Ja ću zaštititi ovaj grad i ja ću ga
spasiti
zbog sebe i zbog sluge svog
Davuda.“