Gospodin će izvršiti svoje naume

Gospodin će izvršiti svoje naumeUredi

 • 10 Pjevajte za GOSPODA jednu
pjesmu novu,
pjevajte njegovu zahvalnicu, s
krajeva
zemaljskih,
ljudi s pučine, i sveg što more
ispunjava,
otoci[287] i njihovi stanovnici.
 • 11 Nek' podignu glas pustinje i
njihovi gradovi,
sela gdje stanuje Kedar;
nek' stanovnici stijenja[288]
kliču,
s vrhova planinskih
nek' kliču pozdrave;
 • 12 nek se odaje slava GOSPODU,
nek' se objavi po otocima njegova
pjesma pohvalnica!
 • 13 GOSPOD, kao jedan junak, izići
će,
kao jedan ratnik, on budi
svoju ljubomoru,
on zove na uzbunu, jednu
grmljavinu
i protiv neprijatelja svojih
on se drži junački:
 • 14 Ja sam dugo vremena ostao
nedjelotvoran,
nisam rekao ništa, držao sam se
kao jedna žena u poslu,
uzdisao sam, zgranjivao se,
i najednom sam potišten.
 • 15 Ja ću uništiti brda i
planine
i sve njihovo zelenilo, ja ću ga
sasušiti;
ja ću promijeniti rijeke u
otoke,
a jezera, njih ću sasušiti.
 • 16 Daću da hodaju slijepci
putovima njima nepoznatim,
stazama im nepoznatim
ja ću dati da hode.
Promijeniću pre njima
tmine u svjetlost,
krivine u prave crte.
Te naume, ja ću ih izvesti
i ništa neću napustiti.
 • 17 Evo ih zabačenih unazad,
svih postiđenih,
onih koji se pouzdaju
u idole,
onih koji govore livenoj
kovini:
”Naši bogovi, to ste vi! “
Jedan narod koji nije htio slušati
 • 18 Vi, gluhi, slušajte!
Vi, slijepci, gledajte i
vidite!
 • 19 Ko bijaše slijep, ako ne moj
Sluga?
Ko bijaše gluh kao moj
Glasonoša kojeg sam poslao?
Ko bijaše slijep kao
Oprošteni?
Ko bijaše gluh[289] kao Sluga
GOSPODOV?
 • 20 Ti si mnogo vidio, ali
nisi zapamtio;
imaš otvorene uši, ali
ne čuješ!
 • 21 GOSPODU je godilo, zbog
njegove pravde[290]
učiniti svoj *Zakon velikim i
veličanstvenim,
 • 22 ali evo jednog naroda opljačkanog
i opustošenog:
svi su uzapćeni
u jamama{{Refl|291},
u zatvorima oni su bili
skriveni;
oni su bili određeni pljačkanju i
niko ih nije oslobađao,
osuđeni na pustošenje, a niko nije
govorio:
”Obnovi! “
 • 23 Ko će između vas poslušati
ove riječi,
biti pozoran i slušati, ubuduć-
nosti:
 • 24 Ko je izručio Jakuba pustošenju,
Izrail pljačkašima?
Nije li to GOSPOD, on prema kome
smo mi zgriješili,
on čije putove nismo htjeli slijediti
i čiji nismo slušali Zakon?
 • 25 Tada je on sasuo na Izrail
bijes svojeg gnjHava,
razmah rata;
on se raspalio posvuda uokolo,
a da on ne prepozna ništa,
on ga skameni usred polja,
a da ništa ne primi k srcu!